Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Magie

Vítejte na stránkách věnovaných největšímu ze všech umění. Magie je Velkým dílem nazývaným pravdivě uměním královským. Magii se v minulosti věnovalo již mnoho zasvěcenců, kteří před námi pátrali v tajemných vědách okultních. Chtít, vědět, odvážit se a mlčet. Všichni poutníci na cestě poznání naštěstí o výsledcích své práce nemlčeli. Nechali nám dostatek klíčů, abychom mohli otevřít skyté dveře do Astrálu. Tito otcové magie jsou adeptům stále nakloněni. Věříme, že se k nám při hledání cesty ty spávné informace dostávají právě, když je potřebujeme. Nebojme se tedy číst a ptejme se: Čím jsme? Co víme? Co chceme? Čeho se odvážíme? 

  

 
 
Magie je konání nemožného.
 
Magie je Vědou a Uměním působení Změny v souladu s Vůlí.
 
Magie je umění a věda používat málo poznané přírodní síly, takovým způsobem, aby bylo dosaženo změn uvnitř lidského vědomí a fyzických změn ve vnějším světě.
 
Magie jest věda o příčinách veškerého Bytí. Nauka učící, jak lze libovolně měniti příčiny Bytí.
 
Magie uvolňuje a napomáhá účelům Bytí.
 
Magie jest věda o pravdě a světle.
 
Magie jest nejvyšší naukou o silách.
 
Magie jest svatou Vědou, prýštící z duchovního sebepoznání Božského Člověka
 
Magie jest užití dynamisované vůle lidské k rychlejšímu vývinu živoucích sil přírody.
 
Magie jest souhrn vědění a prostředků, umožňujících dynamisované vůli působiti na rychlejší vývin přírodních sil.
 
Magie je kvantita a mystika je kvalita.
 
 

Magik působí silou, jež je mu známa;  čaroděj usiluje užít něčeho, co nezná.  Ďábel se poddává mágovi, kdežto čaroděj se poddává ďáblu.

Najděme v sobě klíč k velkým tajemstvím neobracejme se však k rozumu. Vzpomeňme na slova Eliphase Léviho: Bůh může být vysvětlen pouze vírou; věda nemůže jeho jsoucnost ani popříti, ani dokázati.

Věnováno památce barona Adolfa Leonardiho, Otakara Grieseho, Emanuela Haunera, Petra Kohouta, dr. Oldřicha Eliáše, dr. Jana Kefera, Františka Kabeláka, Josefa Loudy, Dr. Jiřího Ryšánka, Karla Weinfurthera, Františka Bardona, Ladislava Klímy a Vladislava Zadrobílka,

Aleistera Crowley,

Gerarda Enclausse,

Eliphase Léviho Zaheda,

TOPlist
aktualizováno: 07.08.2019 23:51:36