Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Magická sebeobrana

Harmonie vzniká z analogie protikladů. Každé světlo vyvolávající tvar, musí nutně vrhati stín; nuže; já věřím ve stín, poněvadž věřím ve světlo.

Máte-li pocit, že je na Vás útočeno, nebo se cítíte jinak ohroženi, vzpomeňte si na očistné účinky vody a modlitby. Nejlépší očistné účinky má voda tekoucí - řeka. Očišťováno musí být tělo i mysl. Myslete na to jak Vás voda očišťije a odnáší vše špatné. Jestliže pociťujete nedostatek energie. Cvičte pranajamu. Sportujte. Jezte zdravá jídla. Mějte pravidelný režim. Snažte se spát. Vyhledávejte pozitivní místa a lidi. Sledujte veselé filmy. Čtěte vtipné a veselé příběhy. Běžte někam kde to žije, kde jsou pozitivní vybrace. Vyhledávajete radost. Smějte se. Smích je nejlepší exorcismus. Najděte svůj vlastní střed vycházející z jednoty osobnosti a sebeúcty. Nesmíte se nechát za žádnou cenu otrávit a vyvést z rovnováhy. Převezměte zodpovědnost za svůj život. Nic nesmí omezovat vaši svobodu. Cítíte že Vám něco vadí, změňte to. Předělejte svůj šatník, přestavte svůj byt, vyhoďte věci ze kterých nemáte dobrý pocit, změnte škodlivé návyky. Nepijte alkohol a neberte drogy. Očistěte prostor ve kterém žijete. Buďte co nejméně sami. Vídejte se s přáteli a myslete pozitivně. Jestli stojíte proti jakémukoli člověku uvědomte si, že jse si rovni. Každý ovládá a je ovládán. Každý jsme hvězda.

Jest směšnou plazící se pokora — neboť další cesty vyžadují — smělých očí! Davová bázeň před Nekonečnem, dojem vlastní bezcennosti, nevěření sobě, negování sebe, nerespektování sebe jest Muži a královské Ženě — neznámou bažinou! Podřízenost — pokora mystiků otrockého ducha — nepatří Muži ani Ženě! Disciplina novice musí věděti, že osobnost sebe vyššího člověka jest maskou — za níž jest já — podobné tvému, a novic musí věděti až do posledního nervu, že jedná Člověk — s člověkem (Já — on).

V noci před usnutím utiště mysl a tělo. Zaměřte se na pozitivní myšlenky. Přitahujte si zdraví, štěstí, úspěch a klid. Než usnete využijte techniky astrální ochrany. Pokud to považujete za nutné, mějte stálé zapálenou svíci. Máte-li zdravotní problémy vyhledejte lékaře. Neví li si lékař rady vyhledejte alternativního lékaře. Jestliže Vám to dodá jisoty, využijte jakékoli duchovní pomoci které věříte. Nebojte se. Opakem strachu je radost. Radujte se. Veselte se. Užívejte si života v celé jeho kráse jako malé děti.

Ochranné modlitby, mantry a afirmace:

Zářím.

 

Co je černé ať je bílé.

 

I am protected by your might,

Gracious goddess, day and night
 
 
Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru,
jehož dech dává život celému světu.
Slyš mě, potřebuji Tvou sílu a moudrost.
Nech mě kráčet v kráse a mé oči ať vždy spatří červenonachový západ slunce.
Kéž mé ruce respektují věci, které jsi vytvořil a mé uši dobře slyší Tvůj hlas.
Učiň mě moudrým, abych pochopil věci, které učíš můj lid.
Pomoz mi zůstat klidným a silným kvůli všemu, co ke mně přichází.
Kéž se učím z toho, co jsi skryl v každém listu a skále.
Pomoz mi nalézt čisté myšlenky a činy se záměrem pomoci ostatním.
Pomoz mi nalézt soucit, aniž by mě přemohla empatie.
Hledám sílu, ne proto, abych byl větší než můj bratr,
ale abych bojoval se svým největším nepřítelem, se sebou samým.
Dej ať jsem vždy připraven přijít k Tobě s čistýma rukama a jasnýma očima.
Takže až můj život zeslábne tak, jako když západ slunce ztrácí svoji barvu,
můj duch k Tobě může přijít bez hanby.
 
 
Angele Dei,
qui custos es mei.
Me tibi commissum pietate superna
illumina, custodi, rege, et guberna.
Amen.

 

Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux
Vade retro satana / Nunquam suade mihi vana
Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

 

 

O Great Mother in your name we purify,
with water and with salt cleanse this place of evil
and fill it with your Love O Great Mother
make this cave a safe space a warm and dry place
and shelter us from harm O great Mother
make this house our home
 
 

OM BHUR BHUVAH SVAHA

TAT SAVITUR VARENJAM 

BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI

DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno jméno Tvé, přijď království Tvé, ať se Tvá vůle naplní na Zemi, jako je tomu na nebesích, chléb náš dej nám každý den, odpusť nám naše chyby, abychom i my odpustili chyby ostatním, neuveď nás do pokušení, ale odveď nás od zlého, protože Tvé je království a moc a sláva na věky, Amen

 

OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVARUKAMÍVA BANDHANAM MRITJÓR MUKŠÍJA MAMRITÁT

 

Jsem Světelná bytost nezávislá na hmotě čase a prostoru a věčné, moudré, všemocné, duchovní Světlo 

 

Přede mnou Rafael,
za mnou Gabriel,
po mé pravici Michael,
po mé levici Uriel.
Okolo mne planou pentagramy
a nade mnou září šesticípá hvězda.

 

Andělíčku můj strážníčku opatruj mně mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci, ochraňuj mě od zlé moci. Andělíčku, strážce můj, tělo, duši opatruj.

 

Goddess, Give me protection from the outside world,
Let whatever people say about me not hurt,
Let whatever I fear not bother me,
Let all the mixed up feelings inside be released without harm,
Goddess, you see my pain,
I am thy child, I am thy soul,
I need a dream to cast away this pain,
Something to soothe my soul,
Give me protection from the outside world.
 
Miluji tě.
Omlouvám se.
Prosím odpusť mi.
Děkuji.
 

Craft the spell in the fire;

Craft it well; Weave it higher.
Weave it now of shining flame;
None shall come to hurt or maim.
None shall pass this fiery wall;
None shall pass No, none at all.
 


Psychická sebeobrana: 
Jsou tři prvky při psychickém napadení, které se používají jednotlivě nebo společně. První je telepaticko-hypnotická sugesce. Druhý prvek je posílení této sugesce přivoláním jistého neviditelného prostředníka. Třetí je použití fyzikální substance jako bodu styku nebo magnetického spoje. Použitá síla může být jako přímý proud přenesena mentální koncentrací operátora, nebo může být nasycena do jistého druhu psychického akumulátoru, což může být buď umělý elementál nebo talisman.  
 
Jsou dvě metody, které můžeme použít k praktické psychické práci. První je meditativní. Cítíme-li přicházející neklid, což bývá známkou psychického útoku, meditujme.Zabývejme se v mysliabstraktními hodnotami, například mírem, souladem, ochranou nebo láskou k Bohu. Meditací dojdenaše mysl k vnitřnímu souladu, který se promítne do emočního stavu a neutralizuje škodlivé sugesce.Druhá metoda je invokační. Spočívá v zaklínání vnějších mocí za použití sil formálních metod.Tato metoda má mnoho stupňů, od prosté modlitby až ke komplikovaným rituálům exorcismu. Pomocítohoto systému se snažíme získat a použít síly dobra. Přitom využíváme určitého bodu, na který se plně zkoncentrujeme, například: křížek, talisman a podobně.
 
 
Talismanická magie
 
Věci pozemské dostanou tolik síly a moci z nebes, do jaké míry je jejich látka ochotna je přijmout
Pentakly:
Jsou dva hlavní pentakly,  jimž přísluší přednost před ostatními charaktery, pečetěmi a hieroglyfy. Představte si dva trojúhelníky, které jsou spolu zkříženy tak, že jejich vnitřní prostor je rozdělen na sedm polí a jejich šest rohů vyčnívá ven. Do těchto šesti rohů napíšeme ve vhodném pořadí šest písmen božího jména ADONAI. To se týká prvního pentaklu. - Druhý pentakl jej o mnoho předčí. Jeho síla a jeho úžasná účinnost mu zjednávají ještě vznešenější místo. Je sestrojen takto: Tři úhly nebo háčky se spolu spletou tak, aby vnitřní prostor tvořil šest částí a aby pět rohů vyčnívalo ven. Do těchto pěti rohů nakreslíme a náležitě rozdělíme nejjasnější a nejvznešenější jméno boží: TETRA-GRAM-MA-TON.
 
Problém očarování :
Jako dítě, které se naučilo chodit, nedrží se více stolu, židlí apod., tak také praktický okkultista, jehož vůle je již řádně vyvinutou, nepotřebuje v praxi používat obřadů, sošek, talismanů, amuletů, magické hůlky, meče apod. Jsou to velmi dobré pomůcky pro vůli nevyškoleného žáka, mistru jsou však zbytečnými.

Co se týče obrany proti útokům astrálních těl čarodějů, lze doporučit kovové hroty jako nejlepší zbraň, o čemž bližší nalezne čtenář v díle G. Encausseho Praktická Magie (PAPUS), kdež se také pojednává o vlastnostech úhlu a modlitbě, jako velmi účinných prostředcích proti udělání.

Mravně výše stojící osoba může býti opravdovou mentální zdí dobra, od níž se všechny špatné mentální vibrace odráží jako dětský balon ode zdi. Nenacházejí-li elementálové, čarodějem vyslaní, u oběti vhodné půdy k svému působení, vrací se zpět k čaroději, s nímž stojí v psychickém raportu, a ježto zde je jich rodná půda, z níž vyšli, sají na něm samotném a realisují v něm svůj úkol, za nímž je byl vyslal. Někdy se tento jev nazývá zpětným odrazem a měl by být pro nás varováním před použitím černé magie.

 

 

O prstenech a jejich zhotovování:
Také prsteny, které se ve starověku těšily značné oblibě, propůjčují nositeli, jsou-li zhotoveny vevhodné době, svoje síly, činíce ho veselým nebo smutným, něžným nebo hrubým, odvážným nebo
bázlivým, roztomilým nebo protivným. Ochraňují nás před chorobami, jedy, nepřáteli, zlými duchy avšelijakými jinými škodlivinami, aneb je také přivolávají. Výroba takovýchto prstenů je následující:V době ascendentu vhodné hvězdy na horizontu a za konjunkce neb jiného příznivého aspektu tétohvězdy s lunou, zhotovíme prsten z kovu s hvězdou shodného a zasadíme do něho planetární kámen,podloživše dříve pod něj vhodnou planetární bylinku aneb kořínky. Nesmí se ovšem zapomenouti navrytí obrazců, jmen a charakteru a na kuřidla. O tom pojednáme ještě na jiném místě, kdeprostudujeme obrazy a charaktery. U Filostrata čteme, že Jarchas, jeden z nejproslulejších indickýchfilosofů, zhotovil podle těchto pravidel sedm prstenů, označiv je silami a jmény sedmi planet a darovalje Apolloniovi, který každého dne nosil prsten onomu dnu odpovídající a dožil se takto 130 let, anižpozbyl mladistvé svěžesti. U Josefa čteme, že prý i Mojžíš, zákonodárce a vůdce Hebreů, zhotovovalprsteny lásky a zapomenutí, naučiv se v Egyptě magii. Podle Aristotela připisovali Kyreňané prstenuBattovu schopnost získávati vděčnost a pocty. Dále čteme, že nějaký filosof, jménem Eudemos,zhotovoval prsteny proti hadímu uštknutí, kouzlům a zlým duchům; totéž vypravuje Josef oŠalamounovi. Platon píše, že Gyges, král lydský, měl neobyčejně mocný a zázračný prsten; otočil-liprstenem, aby kámen byl obrácen ku dlani, stával se neviditelným, kdežto on sám viděl vše. Pomocítohoto prstenu zneuctil královnu, zavraždil krále, svého pána a odstranil všechny, o nichž se domníval,že mu stojí v cestě. Při jeho zločinném konání nemohl ho nikdo zpozorovat, a tak se stal nakonecpomocí tohoto prstenu i králem Lydie.
TOPlist
aktualizováno: 07.08.2019 23:51:36