Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Magický výcvik

Proč začít x Proč raději nezačínat se studiem okultismu a magie

V dnešní době mnoho lidí hledá cestu jak uniknout šedi a bezmoci, které provází každodenní život moderního člověka. Chtějí, aby jejich život byl barevnější. Chtějí držet svůj osud pevně ve svých rukou. Nestačí jim prožít život každodenní dřinou v práci a následným konzumním šílenstvím. Někteří lidé chtějí od života něco víc. Snaží se nalézt odpověďi na to jaký je smysl jejich života. E.Fromm píše, že nejlepe na tuto otázku odpovídáme celým svým životem. Některé lidi touha po poznání žene do zkoumání věcí o kterých současná věda tvrdí, že nejsou možné.  Není snadné překonat tento předsudek a prozkoumávat život na základě svých vlastních zkušeností podle své intuice. Intuice nám může ukazovat cestu do králičí nory. Vstoupit do králičí nory chce odvahu. Skrývají se tam možná mnohá nebezpečí, ale také se tam možná skrývá tajemství - mystérium, které nám může odhalit pravdu. Pravdu o tom jaké jsou hranice našich schopností a co je tajemstvím lidského štěstí. Hledání pravdy je cesta složitá a vyžaduje odhodlání a trpělivost. Neúspěch je jen dalším krůčkem na cestě k úspěchu. Je možné, že se nám podaří najít věci, které překračují naše největší očekávání a proto se nám naše práce vyplatí. Kdo jednou zná pravdu, musí ustát snahu ostatních, kteří ji neznají o to aby ji rychle zase zapomněl.  Stejně jako v Platonově mýtu o jeskyni lidé neveří, že to co mají před očima není život, a že sledují jen hru stínů. Když by vyšli na denní světlo, jejich život by byl hned barevnější a svobodnější. Lidé nejen že nevěří v to, že může být něco lepšího než na co jsou zvyklí, ale taková pravda o životě se jim zdá nebezpečná a mají z ní strach. Proto se vidoucí člověk musí naučit mlčet. Pravda pro něj může být při nerozvážném chování opravdu nebezpečná. Někdo obzvlášť bojácný a nejistý by mohl mít intenzivní chuť ho rychle umlčet. V jeskyni klackem nebo kamenem. Ve středověku upálením nebo utopením. V dnešní době pomluvou nebo v horším případě psychiatrickou diagnozou. Přes mnohá nebezpečí mnozí hledají dál. A někteří nacházejí a vědí jak je důležité střežit to co našli. Ti co opravdu vědí dokáží poznat, kdo také hledá vstup do králičí nory. Dokáží poznat i kdo už také ví pravdu. Tomu kdo ví je to vidět na očích. Takový člověk ví, kde je v životě jeho místo. Ví co chce. Ví jak toho dosáhnout. Jedná a život mu vychází ve všem vstříc. Dá se to poznat i na přístupu k sobě, k živým bytostem a k přírodě.

Vstoupit do králičí nory a pak vyjít ven a ukázat ostatním do ní cestu je pro některé z nás cestou, která jejich život činí bohatším a krásnějším.

Kdo hledá králičí noru musí začít u sebe. Ve světě není nic, co bychom nemohli potkat sami v sobě. Magický výcvik je cestou k sobě. Jsou různé cesty, kterými můžeme dojít k pravdě. Je na nás, kterou z nich si vybereme. Sami musíme posoudit, co nás posouva dál a co je pro nás nepodstatné. To co funguje jednomu člověku nemusí fungovat někomu druhému. Je důležité hledat a experimentovat. Můžeme následovat rady starých mistrů, můžeme si jejich doporučení upravit podle sebe. Vždy podle toho co nám přináší výsledky. Vše je nutné postavit na pevných základech a kdo se chce něco opravdu naučit musí tomu objetovat čas a energii. Nic nám nespadne samo do klína a musíme na tom tvrdě pracovat. Důležité je vědět co chceme, odvážit se pro to něco udělat a pak mlčet.

Jedním ze systémů práce na sobě je Brána k opravdovému zasvěcení od Františka Bardona. Je to komplexní systém magického výcviku. S jeho pomocí rozvyjíme od základu harmonicky tři nejdůležitější oblasti lidské bytosti. Tělo, duši a ducha.

Bardonův první stupeň Brány k opravdovému zasvěcení je zaměřen na rovnovážný výcvik vůle, trpělivosti, představivosti a koncetrace.  Postupné kroky v meditaci od kontroly myšlenek přes bytí v přítomnosti, soustředění na jednu myšlenku až k vyprázdnění mysli. Brána je záměrně napsána tak, aby byl výcik srozumitelný pro každého bez rozdílu vzdělání. Je to všem přístupná cesta jak se spolehlivě a pomalu dobrat prvních výsledků. Cesta je cílem. Jde o to začít opravdu od začátku. Mnohé metody začínají u pokročilých technik. Student to může pro nedostatek trpělivosti dříve vzdát nebo se mohou objevit jiná úskalí. BOZ Stupeň I. výcvik ducha je spolehlivý způsob jak se naučit poslouchat svou mysl a intuici. Je to snadnější než pránajáma nebo buddhistická meditace na dech nebo Japonská gasho meiso. I když právě i tyto metody jsou užitečné a když se jim člověk usilovně věnuje tak přinesou výsledky. Výcvik těla nám pomůže přinést zdraví. Při výcviku duše odhalíme své slabé a silné stránky a naučíme se je přiřazovat k jednotlivým živlům při práci na živlovém zrdcadle. Je důležité rozvýjet celého člověka harmonicky, aby všechny oblasti a živly byly v rovnováze.

Rozhodnutí provádět jakákoliv magická cvičení včetně BOZ, si musí udělat každý sám za sebe a dobře si to rozmyslet. Je důležité, aby se člověk rozvíjel všestranně(tělo, duši i ducha) včetně tělesných cvičení a nic nezanedbával. Neměl by se věnovat jen jednostranným cvičením, protože to pak může vést k nebezpečným situacím, kdy se např. nashromážděná energie vybije nežádoucím způsobem, nebo jí může zneužít nějaká bytost jako se to stalo v případě Emila Stejnara, který varuje, že magická cvičení nejsou hrou.

Cituji : "Jakákoliv síla, která je transformována cvičeními síly vůle se musí vědomě asociovat s kvalitou, jménem, nebo významem, pokud si nad ní chcete udržet kontrolu. Jinak se tato síla nebo energie automaticky spojí s částí zvanou podvědomí a pracuje nezávisle, většinou proti nám, anebo může být také zneužita entitami." To jeúskalí všech magických cvičení a také cvičení Bardonovy BOZ.

Cituji dále : "Tohle je důležitý zákon praktické magie. Z tohoto můžeme odvodit: Každá kvalita, idea nebo cíl ke kterému spějeme nebo usilujeme se brzy spojí se silou tak aby se mohla projevit. Tato síla bude čerpána z nás samotných pokud nebudeme vědomě vytvářet tuto sílu pomocí cvičení vůle nebo pokud nebudeme mít kontrolu nad myšlenkou. Mnoho nováčků přehlíží tento fakt nebo si ho zatím nejsou vědomi. Avšak magická cvičení nejsou hrou. Nestává se, že by si někdo okolo hrál s kabely vysokého napětí holými rukama. Ale když dojde na magii, většina lidí si myslí, že mohou si mohou vizualizovat a meditovat nad čímkoliv chtějí, ačkoliv tím mohou kontaktovat velice nebezpečné síly." , "....proto je správný způsob procvičovat a usilovat o duchovní, duševní a tělesnou rovnováhu a vytvářet živlovou rovnováhu..."

BOZ je založena na rovnoměrném vývoji duše, ducha a těla, proto je bezpečnější než některé jiné systémy. Začátečníkům však doporučujeme ať hledají i jiné systémy a cesty dokud nenajdou tu která jim bude nejbližší a bude nejvíce fungovat.

Adept by si měl ujasnit proč ho magie zajímá. Měl by vědět přesně proč chce začít s výcvikem (za jakým účelem, jako jsou jeho cíle). Jestli jsou cíle ušlechtilé je nutné i dál na své osobnosti, charakteru a chování neustále pracovat. A hlavně nestratit pokoru a půdu pod nohama. Jestli cíle ušlechtilé nejsou a cílem je jen získat moc nad ostatními, bohatství a slávu lépe vůbec nezačínat. Neboť je to cesta do záhuby před kterou mnozí zasvěcenci varují. I při zdánlivě správném cvičení může dojít k magické nerovnováze a člověk pak může být nucen čelit problémům které řešit nechce nebo to ani nedokáže. Jak uvádí William Mistele.

Cituji : "Správný magický výcvik urychluje vaši karmu. Možná se ve svém životním cyklu přes třicet nebo čtyřicet let dlouhém období budete muset poprat s konflikty zahrnujícími zdar versus nejistota, zranitelnost versus sebedůvěra, láska versus nenávist, důvěra versus podezření, soucit versus sobectví, jasnost mysli (i osvícení) versus dezorientace a manipulace, moudrost versus posedlost a hloupost, inspirace versus deprese, oddanost a obětavost versus stagnace a apatie, atd. Magie způsobí to, že se s těmito problémy budete muset vypořádat ne v příštích třiceti nebo čtyřiceti letech, ale v příštích dvou nebo třech letech.", "...Ale některé z těchto karmických problému jste vyvolali do svého života skrze studium magie, a nemají v současnosti žádné řešení. To znamená, že se nedá obrátit na žádného psychologa, žádný duchovní otec nebo kněz, žádný mág nebo mudrc, žádný duchovní léčitel nebo šaman vám nebude moci pomoct. Jasně, doporučí vám celou škálu věcí a nabídnou nápravné prostředky, které přinesou dočasnou úlevu. Studování opravdové magie Vás přivede do kontaktu s tvůrčí a božskou mocí." (William Mistele, Problémy při studování Magie, část první: Dělání těch nejlepších rozhodnutí v životě).

Je DŮLEŽITÉ být s tím srozuměn a připraven těmto věcem čelit nebo magický výcvik vůbec neprovádět.

Jakákoli Změna může být způsobena aplikací příslušného druhu a stupně síly příslušným způsobem prostřednictvím příslušného média na příslušný objekt.

 

Veliká stavba architektonická požaduje praksi předběžnou, theoretickou i praktickou, školy nižší i vyšší. Jelikož duchovno vzniká z valné části své z lidské úrovně, jest třeba znáti novici, že nemůže se hnáti za silami nejvyššími, neprošel-li školou sama sebe. Vlastnosti, hnutí, tendence, duševní stavy, pocity, potřebují duševní rovnováhy. Jest to prvý stupeň Moci. Nebuď nadčlověkem ve svých způsobech, který se odděluje, buď přirozený! Nadpřirozené schopnosti, toť pomalý vzrůst. Stezka k vykročení jest označena duchovní rovnováhou. Duševní rovnováha nad vlastnostmi, hnutími, tendencemi, duševními stavy, pocity, znamená panování!

 
ELIPHAS LEVI : "Vy, kteří přicházíte před tvář Vědy Mágů, co od ní žádáte? Nebojte se vyslovit své přání, ať je jakékoliv; pak se dejte bez odkladu do díla a nepřestávejte jednat v tom smyslu a ktémuž účelu. To, co chcete, se stane, a již je pro vás a s vámi započato. Co je tedy třeba nejprve udělat? Je třeba věřit, že můžeme a potom jednat. A jak jednat? Vstávat každodenně časně a v tutéž hodinu; mýt se v každé roční době za svítání u studánky; nikdy nenosit špinavé šaty, a proto, je-li třeba, sami si je čistit; cvičit se v dobrovolném odříkání, abyste lépe snášeli odříkání nedobrovolné; umlčovat každou touhu, vyjma touhu po dokonání Velkého díla. Lenoch se nikdy nestane magikem. Magie je zaměstnání provozované v každém okamžiku. Ten, kdo chce vykonat Velké Dílo, musí absolutně ovládat sanma sebe, aby dokázal překonat přitažlivost rozkoše, chuti, spánku; aby byl necitelný vůči úspěchu i pohaně. Jeho život budiž jediná vůle, řízená jedinou myšlenkou a podporovaná celou přírodou, kterou podrobil svému duchu ve svých vlastních orgánech a následkem sympatie i ve všech univerzálních silách, které jim odpovídají. Všechny jeho schopnosti a všechny smysly se musí účastnit jeho díla a nic nesmí zahálet v knězi Hermově. Je třeba vyjadřovat inteligenci znameními a shrnovat pomocí charakterů a pentaklů; vůli je třeba určit slovy a slova plnit skutky; je třeba vyjadřovat magickou ideu světlem pro oči, harmonií pro uši, vůněmi pro čich a chutí pro ústa a tvary pro hmat; zkrátka je třeba, aby operatér v celém svém životě realizoval tom co chce realizovat mimo sebe ve světě; musí se stát magnetem, aby mohl přitáhnout to, co žádá a až bude dostatečně zmagnetizován, musí vědět, že to, co žádal, přijde samo sebou, aniž by na to pomyslil. Nikomu nesmíme říkat o dílech, která konáme a tajemství, je přísnou a neodpustitelnou podmínkou všech operací vědy. Musíme mást zvědavce, předstírajíce jiná zaměstnání a jiná bádání; avšak ono vykřičené slovo magie nesmí býti nikdy proneseno. Magik má být zpočátku osamocený a velmi vybíravý ve všech svých stycích, aby v sobě soustředil svou sílu a vyvolil si body doteku. Pracovitý a chudobný život je tak prospěšný praktickému zasvěcení, že jej největší mistři vyhledávali i tehdy, když mohli vládnout bohatstvím světa. Pokud možno je třeba se vyvarovat pohledu na ohyzdné věci, škaredé osoby a nejíst u osob jíž si nevážíme, vystříhat se prostopášností a žít nanejvýš jednotvárně a pravidelně. Dále je třeba mít co největší úctu k sobě samým a považovat se za neuznané vládce, kteří souhlasí s tím, že jsou zneuznání, aby vydobyli opět svoji korunu. Musíme být laskaví a poctiví ke všem lidem avšak nikdy se nesmíme nechat ve společenských stycích absorbovat a musíme se vzdalovat těm kruhům, v nihž bychom neměli jakoukoliv iniciativu. Konečně můžeme, ba i máme plnit náboženské povinnosti a provádět obřady kultu, k němuž se hlásíme." 
 
"Veliké Arkánum magie, jediné a neoddělitelné, má za účel uvést nějakým způsobem božskou moc do služeb lidské vůle. Má-li se dospět k uskutečnění tohoto arkána, je zapotřebí vědět co se má dělat; chtít co je zapotřebí; odvážit se k čemu jsi zavázán a s rozhodností mlčet."
 
 
Zmagnetizování psychických sil se má konat v tichu. Jedině vytrvalostí, klidem a hlavně výhradním hledáním pravdy pro pravdu samu, a ne za hmotným a nízkým cílem, dojdeme ponenáhlu k intuici astrálna a k ovládání praxe. "Vážnost" charakteru je v tomto přípravném období nezbytná, a nešťastní, které marnivost pudí k tomu, aby se chlubili, že patří k "mágům" nebo "velkým zasvěcencům", jsou spíše k politování než k posměchu, protože pýcha a "póza" jsou nejzrádnějšími úskalími, které osud před začátečníky staví. Mág nemá strpět žádné unešení vášní, žádné reflexivní vzrušení, aniž by nebyl schopen postavit se mu bezprostředně a vítězně na odpor. Denně se setkáváte s lidmi kteří vám řeknou: "Nejsem schopen dotknout se hedvábí, aniž by se celá moje bytost nebouřila." Nebo: "Nemohu vidět ropuchu, abych neomdlela.: Nebo "Nemnohu snést vůni lilie". atd.
Všechny tyto instinktivní odpory, všechna tato čistě reflexivní vzrušení mají být žákem magie neúprosně zkroceny; je to velmi snadný a zároveň velmi účinný způsob výcviku vůle.  (Papus)
 
Souhrn všech cvičení I. stupně Brány k opravdovému zasvěcení
 
I. Magický výcvik ducha:
 
1) Kontrola myšlenek
2) Kázeň myšlenek
3) Ovládání myšlenek
 
K bodu 1): Kontrola myšlenek dvakrát denně, vždy po dobu 5 až 10 minut.
K bodu 2): Potlačení nežádoucích myšlenek
Udržení určité, libovolně zvolené myšlenky
Prázdnota mysli tj. zabránění všem myšlenkám
 
K bodu 3): Založení magického deníku
Sebekritika
Plánování myšlenek, idejí nebo představ pro příští den, případně týden
 
II. Magický výcvik duše:
1) Introspekce čili sebepoznávání
2) Sestavení duševního zrcadla (bílého a černého) se zřetelem na živly, z nichž každý se
dělí na tři skupiny (okruhy účinností)
 
Magický výcvik těla:
1) Normální a rozumná životospráva 
2) Ranní gymnastika (joga)
3) Vědomé dýchání (pránajáma)
4) Vědomé jedení (tajemství eucharistie)
5) Magie vody(očista, otužování)
 
Každé z těchto cvičení můžeme zvládnout během 14 dní, nejdéle během jednoho měsíce. Tatodoba je stanovena pro průměrně nadaného žáka. Kdo se s koncentrací a meditací prakticky jižzabýval, jistě s touto cvičební pomůckou vystačí. Ostatní, kterým je uvedená cvičební látka zatímještě něčím zcela novým, si mohou cvičební lhůtu samozřejmě prodloužit podle vlastní potřeby.Neboť každý úspěch se řídí individualitou žáka. Pro praxi by bylo zcela zbytečné přecházetz jednoho stupně na druhý bez důkladného zpracování a ovládání předchozích cvičení.

 

Pro magicko-mystický vývin musí mág dodržovat pouze střídmost v pití a v jídle a musí vést 
rozumnou životosprávu. Přesné směrnice zde nemůžeme určit, neboť magická životospráva je u 
každého zcela individuální. Každý musí vědět nejlépe sám, co mu svědčí a co mu škodí a jeho 
svatou povinností je udržovat ve všem rovnováhu. 

Zde jsou čtyři Ásány (666):

 
Posaďte se na židli: hlava vzhůru, páteř vzpřímená, kolena u sebe, ruce na kolenou, zavřené oči
(„Bůh”).
 
Poklekněte, hýždě položeny na kotníky, prsty u nohou ohnuté zpět, páteř a hlava vzpřímené, ruce
na stehnech („Drak”).
 
Vstoje: pravou rukou držte levý kotník (a střídavě pak levou rukou pravý, atd.) a ukazováček volné
ruky přitisknut ke rtům („Ibis”).
 
Posaďte se: levou patou tlačte na anus, pravá noha je položena na ní, pravá pata zakrývá falus,
ruce vztažené na kolena, páteř a hlava vzpřímené („Blesk”)./
 

 

Záleží pouze na studentovi aby se rozhodl, jaká forma života a jaký morální zákoník bude mít nejmenší možnost rozrušovat jeho mysl.
 
Konáním jistých věcí se obdrží jisté výsledky. Studenti ať se varují přisuzovat jim objektivní
realitu nebo filosofickou platnost“.
 
 

 

TOPlist
aktualizováno: 07.08.2019 23:51:36