Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mystéria

„Jsem, který jsem; jsem čas v Čase, v němž jest to, co Jeho jest, jsem jeden
v Jednom.“
„Můj jest včerejšek a Věky Vidoucí jest moje jméno.“
„Jsem Pramenem v pustinách života:“
„Zapečetěn jsem pro toho, jenž mluví, a mlčícím otevírám brány svojí
moudrosti.“
„Jsem Thovt, Vědění a Život, a Světlo jsem, jež svítí v pustinách...“

 

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co
jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly
divy jediné věci.“
„A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného,
tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.“
„Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých
útrobách, země jest jeho živitelkou.“
„On jest otcem universálního telesmatu celého světa.“
„Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.“
„Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.“
„On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje s nebe na zemi a
přijímá sílu věcí hořeních i doleních.“

„Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před
tebou.“
„Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a
pronikne každou věc pevnou.“
„Takto stvořen byl vesmír.“
„Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.“
„Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie
celého vesmíru.“
„Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.“

TOPlist
aktualizováno: 07.08.2019 23:51:36